tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vetenskapen bakom tellmeGen

Inuti var och en av dina celler finns det unika genetiska materialet som skiljer dig från resten av mänskligheten. Detta genetiska material är som en enorm spiraltrappa, där vissa steg ger relevant information, som till exempel risken för hjärtinfarkt eller snabb läkemedelsmetabolism. Detta genetiska material består av 3 miljarder baspar, fördelade på 23 kromosompar, varav 98% är identiska mellan olika individer inom den mänskliga rasen.

SNP:er, eller polimorfismer, förekommer ungefär var 1300:e bas längs det mänskliga genomet och uppskattas utgöra upp till 90% av alla mänskliga genomiska variationer och är avgörande för aspekter som hälsostatus, differentierande drag, osv. Denna information samlas in i offentliga databaser som ClinVar, dbSNP, ENSMBL och OMIM där information om de senaste framstegen inom biomedicin och genetik registreras. På tellmeGen arbetar vi med över 3000 registrerade SNP:er i dessa databaser, inkluderade i vetenskapliga artiklar med hög påverkan.

I vårt DNA-test inkluderar vi analysen av över 3000 SNP:er som är allmänt förekommande i den vetenskapliga litteraturen, och inkluderar endast de som har validerats i studier som utförts med mer än 750 fall och kontroller och vars resultat är statistiskt signifikanta (p-värde<0,005). I varje objekt kommer du att finna den tekniska rapporten, där all vetenskaplig information om de analyserade varianterna kan hittas, samt referenser till några av de studier som resultatet baseras på.