tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka släktingar hittas i DNA Connect? Hur tillförlitliga är resultaten?

I DNA Connect analyserar vi upp till släktingar i fjärde grad, vilket inkluderar kusiner och farbröder/morbröder i fjärde grad. För närvarande fokuserar vi på att ge användarna noggrann information om släktskap med hög tillförlitlighet. Bland dessa finns tredjekusiner med en tillförlitlighet på cirka 85%, samt närmare relationer som föräldrar och syskon, där tillförlitligheten är 100%. De olika släktskapsrelationerna som analyseras och deras tillförlitlighet finns detaljerade i följande tabell, vilket gör att du får en tydlig bild av den information du kommer att få i DNA Connect: