tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Mina resultat säger att jag har en fysisk egenskap som skiljer sig från verkligheten. Vad beror det på?

Precis som med komplexa sjukdomar bestäms egenskaper inte bara av en genetisk faktor, vilket är den information vi analyserar i tellmeGen, utan de regleras också av en miljöfaktor som kan ha en stark inverkan på förekomsten av den egenskapen. Dessutom, med den nuvarande kunskapen i genetik, talar man alltid om sannolikhet. Till exempel, att ha genetiska varianter associerade med ljusa ögon kommer att öka sannolikheten för att ha ljusa ögon, men dessa resultat är inte definitiva.