tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Mina resultat säger att jag har en fysisk egenskap som skiljer sig från verkligheten. Vad beror det på?

Precis som med komplexa sjukdomar, bestäms inte personliga egenskaper enbart av en genetisk faktor, vilket är informationen vi analyserar på tellmeGen, utan också av en miljöfaktor som kan ha en stark inverkan på närvaron av det draget. Dessutom, med nuvarande genetiska kunskap, talar vi alltid i termer av sannolikhet. Att ha genetiska varianter associerade med ett drag ökar sannolikheten för att uppvisa det draget, men resultaten är inte definitiva.