tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken typ av data används för att genomföra den genetiska riskbedömningen?

För att genomföra studien av genetisk risk används genetiska loci som har associerats med utvecklingen av en sjukdom eller komplex egenskap av olika vetenskapliga projekt genom en metodologi som kallas GWAS.

Loci är fasta positioner i DNA som bestämmer positionen för en gen eller genetisk sekvens. Det vill säga, vi använder de varianter som finns i dessa loci, vilka är kända för att ha inverkan på utvecklingen av sjukdomen eller egenskapen.

Baserat på om dessa varianter är skyddande eller ökar risken för att utveckla en sjukdom eller egenskap, använder vi olika metoder för att uppskatta resultatet av deras kombination och generera de genetiska riskresultaten.