tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Är det obligatoriskt att göra ett farmakogenetiskt test innan man tar mediciner?

För närvarande finns det olika konsortier och organisationer involverade i regleringen av farmakogenetik i klinisk praxis på internationell nivå, såsom FDA, CPIC eller DPWG. Var och en av dessa föreningar fastställer sina egna kriterier för obligatoriska och rekommenderade studier innan behandling påbörjas, baserat på tillgänglig evidens.

Men trots att det arbetas på detta, finns det för närvarande ingen internationell konsensus om vilka läkemedel som måste testas innan behandlingen inleds utan undantag.