tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Från vilken förälder kommer mina procentandelar av ursprung?

Det snabba svaret är att det kommer från båda.

Vårt genetiska test går inte tillbaka genom dina faderliga och moderliga förfäder i generationer för att tala om varifrån din äldsta släkting kommer.

Vad vi gör är att jämföra informationen i ditt DNA eller genetiskt material med den genetiska informationen från många befolkningsgrupper och etniciteter från olika regioner i världen. Vi analyserar de genetiska varianter som observerats i den autosomala regionen av ditt DNA, vanligtvis kända som SNPs (single nucleotide polymorphisms). Varje population har unika genetiska varianter, vilket gör dem till en mycket användbar typ av genetisk markör för att bestämma ditt ursprung.

Genom att jämföra de SNPs du har i ditt DNA med de i de registrerade populationerna, och veta att de har ärvt genom generationer av din familj, kan vi beräkna dina förfäders ursprung. Eftersom du har fått samma mängd genetiskt material från både din far och din mor, kommer det resultat vi ger dig av ursprung från båda sidor av din familj i lika delar.

Ancestraliteten vi ger är olika från haplogrupper och bör inte förväxlas. De faderliga och moderliga haplogrupperna indikerar faktiskt den specifika ursprungslinjen från fadern och modern genom att ta fragment av genomet som endast kan överföras av den specifika familjemedlemmen.