tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Oberoende av mitt kön, kan jag lära mig min faderliga haplogrupp?

Ja, även om man måste följa olika protokoll beroende på personens kön.

Om du är man innehåller ditt genetiska material Y-kromosomen (som kommer från din far), vilket är kromosomen som bär spåret av din faderliga släktlinje. Därför kommer din test att visa vilken faderlig haplogrupp du tillhör.

Om du är född som kvinna kommer du inte att ha Y-kromosomen i din genetiska information, så din faderliga linje kommer inte att återspeglas i ditt DNA. Men du kan fortfarande lära dig det genom en DNA-studie av en manlig familjemedlem (far, bror, farfar,…). Däremot bär barn faderns faderliga haplogrupp, så du kan inte upptäcka din egen genom dem.