tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför återspeglas inte ursprunget för några av mina förfäder i mina resultat av ancestralitet?

Det kan hända att viss ancestralitet från dina förfäder inte återspeglas i dina resultat. Detta ses särskilt när en sådan förfader går flera generationer tillbaka. Dessa förfäders populationer späds ut med tiden, och endast de mest dominerande och nyliga bevaras i ditt släktträd.