tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför återspeglas inte ursprunget för några av mina förfäder i mina resultat av ancestralitet?

Det kan hända att vissa ursprung i dina resultat inte återspeglas hos dina förfäder. Detta är särskilt märkbart när den förfadern går flera generationer tillbaka. Dessa förfäders populationer utspäds över tiden och endast de mest framträdande och nyligen förekommande bevaras i din släktträd.

Dessutom kan den genetiska sammansättningen av olika populationer variera över tid på grund av historiska händelser, migrationsflöden och interna dynamiker. Därför kan den genetiska kontexten för dina förfäders population inte nödvändigtvis överensstämma exakt med den nuvarande genetiska kontexten för samma population. En förfader från en etnisk region kan ha olika genetiska markörer än de individer som används som referens för den populationen.