tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego pochodzenie niektórych moich przodków nie jest odzwierciedlone w wynikach badań przodków?

Może się zdarzyć, że część przodków obecna w Twoich wynikach nie jest odzwierciedlona. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy przodek sięga kilka pokoleń wstecz. Populacje tych przodków z czasem ulegają rozmyciu, a w Twoim drzewie genealogicznym pozostają tylko ci najbardziej dominujący i niedawni.