tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego pochodzenie niektórych moich przodków nie jest odzwierciedlone w wynikach badań przodków?

Może się zdarzyć, że w Twoich wynikach nie będzie odzwierciedlona żadna pochodzenie Twoich przodków. Szczególnie obserwuje się to, gdy wspomniany przodek sięga kilku pokoleń wstecz. Populacje tych przodków rozrzedzają się z czasem, zatrzymując tylko te najbardziej dominujące i najnowsze w Twoim drzewie genealogicznym.

Ponadto skład genetyczny różnych populacji może zmieniać się w czasie z powodu wydarzeń historycznych, migracji i dynamiki wewnętrznej. Dlatego kontekst genetyczny populacji Twoich przodków może nie dokładnie odpowiadać aktualnemu kontekstowi genetycznemu tej samej populacji. Przodek z regionu etnicznego może mieć inne markery genetyczne niż jednostki referencyjne dla tej populacji.