tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakiego rodzaju próbki mogę użyć, aby uzyskać informacje farmakogenetyczne?

Praktycznie każda komórka w organizmie zawiera pełną informację o sekwencji DNA, w tym komórki w jamie ustnej. Dlatego najprostszym i najbardziej przystępnym sposobem uzyskania DNA jest próbka śliny. Nasza firma oferuje testy DNA, które wykonujemy na tej właśnie próbce.