tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to znaczy być zagrożonym lub genetycznie predysponowanym?

Jest to zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju choroby lub posiadania złożonej cechy osobniczej. Prawdopodobieństwo to może być zwiększone lub zmniejszone na podstawie obecności lub braku pewnych wariantów genetycznych w sekwencji DNA.

Należy zauważyć, że posiadanie wysokiego ryzyka lub predyspozycji genetycznej do wystąpienia choroby lub cechy nie oznacza koniecznie, że osoba na nią zachoruje, ale wskazuje na istnienie genetycznej, znany jako czynnik genetyczny, skłonności do tego zjawiska.

Jednak predyspozycje genetyczne nie biorą pod uwagę czynników środowiskowych, ponieważ są one zewnętrzne względem samego organizmu i niezależne od jego DNA. Ponadto, może się zdarzyć, że w tych patologiach i cechach biorą udział nieznane geny, które nie są uwzględniane w analizach.