tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje genetyczne są wykorzystywane do określenia mojego pochodzenie?

Aby określić Twoje pochodzenie, w tellmeGen analizujemy warianty genetyczne obserwowane w autosomalnym regionie Twojego DNA, powszechnie znane jako SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu). Każda populacja ma unikalne warianty genetyczne, więc jest to bardzo przydatny rodzaj markera genetycznego przy określaniu Twojego pochodzenia.