tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy posiadanie wysokiego ryzyka oznacza, że będę miał chorobę lub cechę osobniczą?

Nie, ponieważ choroby i cechy osobnicze są regulowane zarówno przez czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Ryzyko genetyczne mierzy wpływ czynnika genetycznego na rozwój choroby, ale czynniki środowiskowe mają ostatecznie duży wpływ na rozwój choroby lub cechy.

Dobrym przykładem jest związek między rakiem płuc a paleniem tytoniu. W tym przypadku osoba z dużą predyspozycją genetyczną do raka płuc, ale prowadząca zdrowy tryb życia, może nie rozwinąć choroby. Z drugiej strony, osoba z niską predyspozycją genetyczną, ale paląca i prowadząca niezdrowy tryb życia, może rozwinąć chorobę.