tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy mogę jednocześnie mieć warianty ochronne i warianty ryzyka i jak to się interpretuje?

Tak. Szacowanie ryzyka genetycznego polega na uwzględnieniu wszystkich wariantów związanych z chorobą posiadanych przez daną osobę. Każdy opisany wariant związany ze złożoną cechą lub chorobą ma swoją „wagę”. Dlatego ostatecznie ryzyko genetyczne zależy od rodzaju wariantów i tego, która waga przeważa w Twoich wynikach.

Jeśli wariantów ryzyka jest niewiele, ale mają one bardzo duże znaczenie w rozwoju choroby, to pomimo posiadania wielu wariantów ochronnych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba ma podwyższone ryzyko genetyczne rozwoju choroby.