tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jaka jest różnica między badaniem genetycznym a badaniem farmakogenetycznym?

Badania genetyczne, takie jak te wykonywane przez tellmeGen, dostarczają informacji na temat obecności lub braku badanych patogennych wariantów, które są związane z dziedzicznymi chorobami monogennymi, predyspozycjami do chorób złożonych, a także z cechami genetycznymi i rodowodem danej osoby.

Badanie farmakogenetyczne ocenia odpowiedź organizmu na lek na podstawie indywidualnego profilu genetycznego. Test genetyczny tellmeGen zawiera obie te metody i jest nazywany usługą genetyczną, ponieważ zawiera informacje od predyspozycji do chorób po zgodność farmakologiczną, dane dotyczące samopoczucia, cech osobistych i inne.