tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jaka jest różnica między badaniem genetycznym a badaniem farmakogenetycznym?

Badania genetyczne, takie jak te wykonywane przez tellmeGen, dostarczają informacji na temat obecności lub braku badanych patogennych wariantów, które są związane z choroby dziedziczne, predyspozycje genetyczne do chorób, a także z cechy osobowościowe i pochodzenie danej osoby.

Badanie farmakogenetyczne ocenia odpowiedź organizmu na lek na podstawie indywidualnego profilu genetycznego. Test genetyczny tellmeGen zawiera obie te metody i jest nazywany usługą genetyczną, ponieważ zawiera informacje od predyspozycji do chorób po zgodność farmakologiczną, Wellness, cech osobistych i inne.