tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to znaczy chromosomalny Adam?

Jest to termin używany do oznaczenia najstarszego znanego wspólnego męskiego przodka. To od niej zaczyna się linia ojcowska, która uległa różnym modyfikacjom, dając początek haplogrupom obecnym w obecnej populacji.

Główne teorie utrzymują, że ten wspólny przodek, nazywany „chromosomalnym Adamem”, miałby pochodzenie afrykańskie i posiadałby oryginalny chromosom Y, który dałby początek różnym odmianom (chromosomy Y mają mutacje różniące je między osobnikami, tak jak inne chromosomy w genomie).

Uważa się, że chromosomalny Adam miałby od 275 000 do 340 000 lat. Najstarszą haplogrupą byłaby tzw. haplogrupa A00, która rozdzieliła się bezpośrednio od Adama 235 000 lat temu.