tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to znaczy chromosomalny Adam?

Jest to termin używany do oznaczenia najstarszego znanego wspólnego męskiego przodka. To od niej zaczyna się linia ojcowska, która uległa różnym modyfikacjom, dając początek haplogrupom obecnym w obecnej populacji.