tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to jest znaczenie rodowodu, jakie informacje uzyskuje się poprzez badanie rodowodu?

Przodek to bezpośredni krewny, który jest związany z daną osobą poprzez pokrewieństwo. Kiedy mówimy o badaniu przodków, mamy na myśli przodków danej osoby, rodziny lub grupy osób, którzy stanowią wspólny rodowód.

Podczas badania przodków porównujemy Twoje informacje genetyczne z informacjami tysięcy osób z różnych populacji referencyjnych i grup etnicznych. To pozwala nam ustalić, które obecne populacje mają podobną genetykę do Twojej i w jakim procencie, co sugerowałoby, że Ty i osoby z tych populacji macie wspólnego przodka. Badanie przodków nie określa kraju urodzenia lub pochodzenia Twoich przodków, ponieważ nie jest to oparte na analizie przeszłych populacji genetycznych.