tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jaki rodzaj danych jest wykorzystywany do przeprowadzenia szacowania ryzyka genetycznego?

Do przeprowadzenia badania ryzyka genetycznego wykorzystuje się locusy genetyczne, które zostały powiązane z rozwojem choroby lub złożonej cechy przez różne projekty naukowe za pomocą metodologii zwanej GWAS.

Locusy to stałe pozycje w DNA, które określają położenie genu lub sekwencji genetycznej. Innymi słowy, wykorzystuje się warianty obecne przy tych locusach, o których wiadomo, że mają wpływ na rozwój choroby lub cechy.

W wyniku poznania, czy warianty te działają ochronnie, czy zwiększają ryzyko rozwoju choroby lub cechy, stosuje się różne metody szacowania wyniku ich połączenia i generowania wyników ryzyka genetycznego.