tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy moje wyniki będą się zmieniać w czasie?

Tak. Badania genetyczno-komputerowe to nauka, która rośnie w stałym tempie.

Znaczny procent informacji genetycznych regulujących choroby i cechy kompleksowe jest znany, ale część funkcjonalności genomu nadal jest nieznana. Dlatego wyniki predyspozycji genetycznej podlegają nowym postępom i odkryciom, które pojawiają się wraz z czasem.

Dzięki nowym metodologiom, oprócz dostarczania dokładniejszych wyników, dąży się również do bycia w stanie poprawiać równolegle do badań genetycznych. Dlatego, w miarę jak różne projekty i badania naukowe odkrywają nowe warianty regulujące choroby, w tellmeGen będziemy pracować nad ich jak najszybszym włączeniem. To nowe włączenie wariantów, jak również nowe odkrycia, mogą nieznacznie zmodyfikować wyniki, które obserwujesz w swoim profilu, zawsze poprawiając dokładność tych wyników