tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy moje wyniki zdrowotne mogą wpłynąć na członków mojej rodziny?

Cechy dziedziczne są przekazywane z rodzica na dziecko poprzez DNA, pokolenie po pokoleniu. Dlatego Twoje wyniki zdrowotne mogą wpłynąć na innych członków Twojej rodziny, ponieważ choroby genetyczne są dziedziczone.

Jeśli Twoje wyniki wykazują zwiększone ryzyko wystąpienia pewnej choroby lub jesteś nosicielem pewnego wariantu patogennego, jest bardzo prawdopodobne, że Twoi najbliżsi członkowie rodziny również go odziedziczą. W takich przypadkach warto podzielić się tą informacją z rodzeństwem lub innymi członkami rodziny, aby mogli podjąć decyzję o poddaniu się badaniom genetycznym. Ponadto, warianty genetyczne analizowane w teście tellmeGen mogą być przekazywane Twojemu potomstwu.

Wśród naszych wyników najbardziej istotnym blokiem dla zdrowia rodzinnego są choroby dziedziczne. Te choroby są spowodowane przez pojedynczy gen, co pozwala na ich wykrycie z pełną pewnością i ułatwia śledzenie ich poprzez rodowody.