tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego mój rodowód różni się od rodowodu innej firmy?

Podczas porównywania wyników z różnych firm może się zdarzyć, że przyporządkowania przodków są różne. Dzieje się tak głównie dlatego, że każda firma stosuje własne populacje referencyjne i metodologię analizy.

Podstawą testów pochodzenia jest porównanie DNA użytkownika z DNA tysięcy jednostek odniesienia pochodzących z znanych i zarejestrowanych etnicznych i regionalnych populacji.

Ponieważ jako bazę wykorzystuje się różne populacje odniesienia, z każdą firmą dodatkowo korzystającą z własnej bazy danych, mogą pojawić się między nimi różnice. W zależności od firmy i wykorzystanych odniesień, genetyczne warianty przypisane do danej etniczności mogą różnić się od tych innych firm, bez żeby któreś z nich popełniało błąd w procedurze.

Ponadto, każda firma zajmująca się testami genetycznymi ma swoje własne algorytmy i metodologie analizy pochodzenia. Kombinacja różnych baz danych, wariantów genetycznych i algorytmów może prowadzić do różnych wniosków.

Te różnice będą bardziej zauważalne u osób o bardziej zróżnicowanym genomie.