tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Miksi sukuperäni eroaa toisen yrityksen antamasta tuloksesta?

Eri yritysten tuloksia vertaillessa voi ilmetä, että sukuperän määritykset eroavat toisistaan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että jokainen yritys käyttää omia viiteväestöjään ja analyysimenetelmiään.

Sukuperän testaamisen perusta on käyttäjän DNA:n vertaaminen tuhansien tunnettujen ja rekisteröityjen etnisten ryhmien ja alueiden edustajien DNA:han.

Jos eri yritykset käyttävät erilaisia viiteväestöjä, ja kukin yritys käyttää lisäksi omaa tietokantaansa, voi eroja ilmetä. Riippuen siitä, mitä viiteväestöjä yritys on käyttänyt, tiettyyn etniseen ryhmään liitetyt geneettiset variantit voivat olla erilaisia kuin toisessa yrityksessä, kumpikaan yritys ei kuitenkaan ole menettelyssään väärässä.

Lisäksi jokaisella geneettisiä testejä tarjoavalla yrityksellä on omat algoritminsa ja menetelmänsä sukuperäanalyysiin. Eri tietokantojen, geneettisten varianttien ja algoritmien yhdistelmä voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin.

Nämä erot ovat merkittävämpiä henkilöillä, joiden genomi on heterogeenisempi ja monimuotoisempi.