tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mitä saadut tulokset tarkoittavat?

Tulokset osoittavat, miten kehosi reagoi tiettyyn lääkkeeseen, sen metabolianopeuden suhteen ja sen kyvyn saavuttaa paikka, jossa sen tulisi vaikuttaa, sekä käynnistää haluttu reaktio. Toisin sanoen ne kertovat tietyn lääkkeen tehokkuudesta tai siitä, ilmenevätkö ei-toivotut sivuvaikutukset suuremmassa tai pienemmässä määrin.

Tällä tavalla tellmeGenin alustan tuloksissa voit löytää tietoa:

  • Tehokkuus, lääkkeen kyky tuottaa vaikutuksensa. Pieni tehokkuus osoittaa, että lääke ei ole kovin tehokas kyseisessä yksilössä.
  • Haittavaikutukset, ei-toivotut vaikutukset, joita lääke voi aiheuttaa. Erilaisia haittavaikutuksia koskeva riski ilmoitetaan.
  • Annostelu, osoittaa sopivan lääkemäärän sen toimintaa varten. Poikkeava metabolia voi vaatia annosten muutoksia.
  • Lääkkeiden väliset vuorovaikutukset, jotkut lääkkeet voivat reagoida keskenään. Tällaisissa tilanteissa uusien vaikutusten huomioiminen on tarpeen.