tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Miksi minun geneettinen väestöni ei ole mukana analyysissä?

Jotta tellmeGen sisällyttää geneettisen väestön DNA-testiimme, sen on läpäistävä erilaisia laadunvalvontatestejä. Meidän on omistettava suuri määrä yksilöitä kyseisestä väestöstä, ja näiden yksilöiden on oltava geneettisesti mahdollisimman homogeenisiä keskenään ja samalla riittävän erilaisia muihin analyysissämme sisällytettyihin väestöihin verrattuna. Kun nämä kriteerit täyttyvät, tämä uusi väestö otetaan osaksi tietokantaamme ja analyysiämme. Kuitenkin on olemassa väestöjä, joista meillä ei ole riittävästi tietoa näiden kriteerien täyttämiseksi, mikä rajoittaa niiden sisällyttämistä analyysiin. Heti kun meillä on tarvittava tieto niiden sisällyttämiseksi, nämä uudet väestöt otetaan mukaan tutkimukseemme, ja siitä ilmoitetaan käyttäjillemme.