tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Miksi syntymämaani ei näy esi-isyyden raportissani?

On tärkeää huomioida, että poliittisen maan määritelmä ja geneettisen väestön määritelmä eroavat monissa tapauksissa. Maat, kuten ne tunnemme, ovat poliittisia rajoja, ja lisäksi monet niistä ovat suhteellisen uusia. Siksi geneettinen väestö voi monissa tapauksissa olla edustettuna useammassa kuin yhdessä maassa tai toisaalta yksilön syntymämaa ja ”esi-isyys” -tuloksissa näkyvä geneettinen väestö voivat olla erilaiset. Viimeiseksi on huomattava, että vaikka tellmeGen jatkaa tuotteidensa parantamista, emme vielä kykene sisällyttämään analyysiimme kaikkia maailman geneettisiä väestöjä. Jos kuulut väestöihin, jotka eivät sisälly analyysiimme, tuloksesi liitetään siihen geneettiseen väestöön, joka on lähimpänä tätä osaa tutkimustamme.