tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Miksi minun ja veljeni/siskoni sukujuuret eivät ole samat?

Geneettisellä tasolla sisarukset jakavat toistensa kanssa noin 50 % DNA:sta. Molemmat saavat perimäänsä sekä isältä että äidiltä, mutta tämä perintö on satunnaista. Samalla tavoin kuin toinen sisaruksista voi muistuttaa enemmän isää ja toinen äitiä fyysisesti, voi sukujuurissa näkyä sama ilmiö. Tämä voi johtaa siihen, että toisella sisaruksella isän sukujuuret ovat enemmän esillä ja toisella äidin, mikä aiheuttaa eroja heidän tuloksissaan.