tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför är min ancestralitet inte identisk med min bror/syster?

På genetisk nivå delar syskon cirka 50% av sitt DNA med varandra. Båda får information från både fadern och modern, men mottagningen av denna information är slumpmässig. På samma sätt som det finns syskon där den ena liknar fadern mer fysiskt och den andra modern, kan det vara likadant med resultaten av ancestralitet. På detta sätt kan man observera att faderns ”ancestralitet” är mer representerad hos en av syskonen och moderns hos det andra, vilket leder till skillnader mellan bådas resultat.