tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Med vilken typ av prov kan jag få tillgång till denna farmakogenetiska information?

Nästan alla celler i kroppen innehåller den fullständiga informationen om vår DNA-sekvens, inklusive de celler som finns i munhålan. Av denna anledning är det enklaste och mest tillgängliga sättet att få DNA genom ett salivprov. Det är därför vårt företags DNA-tester utförs på denna typ av prov.