tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad analyseras i en farmakogenetisk studie?

I en farmakogenetisk studie studeras de förändringar som kallas polymorfismer eller SNPs, som ofta förekommer i populationen, och som är ansvariga för varje persons normala variabilitet. Specifikt analyseras förändringar i de gener som är involverade i metabolisering, transport eller verkningsställen för läkemedel, vilket innebär att alla dessa processer kommer att variera mellan individer och, som en följd, svaret på dessa läkemedel.