tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad analyseras i en farmakogenetisk studie?

Farmakogenetik är studiet av hur en individs gener påverkar kroppens respons på olika läkemedel.

I en farmakogenetisk studie studeras de förändringar som kallas polymorfismer eller SNPs, som ofta förekommer i populationen, och som är ansvariga för varje persons normala variabilitet. Specifikt analyseras förändringar i de gener som är involverade i metabolisering, transport eller verkningsställen för läkemedel, vilket innebär att alla dessa processer kommer att variera mellan individer och, som en följd, svaret på dessa läkemedel.

Farmakologisk kompatibilitet i tellmeGen-testet analyserar olika läkemedel, relaterade till behandling av alla typer av patologier. Analyserna fokuserar på läkemedlets biverkningar, dosering och effektivitet.

Inte alla läkemedel har tillgängliga tester.

Dessa studier klassificeras inom personlig medicin och precisionsmedicin. De möjliggör utarbetandet av behandling och förebyggande av patologier med beaktande av individens unika egenskaper, istället för att använda en generisk metodologi.