tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken genetisk information bestämmer mitt moderns haplogrupp?

För att beräkna ditt moderns haplogrupp analyseras den genetiska informationen från det mitokondriella kromosomet. I alla celler finns det cellorganeller, kända som mitokondrier, vars funktion är att producera cellenergi. Dessa innehåller ett litet cirkulärt kromosom, kallat mitokondriellt DNA, som alltid är ärvt från modern.