tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken genetisk information bestämmer mitt moderns haplogrupp?

För att beräkna ditt moderns haplogrupp analyseras den genetiska informationen från det mitokondriella kromosomet. I alla celler finns det cellorganeller, kända som mitokondrier, vars funktion är att producera cellenergi. Dessa innehåller ett litet cirkulärt kromosom, kallat mitokondriellt DNA, som alltid är ärvt från modern.

De matrilineära haplogrupperna skiljer sig åt genom specifika genetiska polymorfismer. Under de tusentals år som mitokondriellt DNA har funnits har mutationer uppstått och ackumulerats genom generationerna. Genom att veta när och var dessa mutationer uppstod kan vi inte bara skilja de matrilineära haplogrupperna från varandra, utan också spåra deras vägar genom historien.