tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur kan jag ladda ner mina rådata för genotypning?

Du kan ladda ner dina rådata för genotypning eller Raw Data från användarmenyn genom att gå in i ditt privata område.

För detta, gå till ”Justeringar” -> ”Kits” -> ”LADDA NER RAW-DATA”, i slutet av Kits-avsnittet, i blå bokstäver.

När du utför denna åtgärd kommer en .csv-fil att genereras där de över 750 000 markörerna som finns på chippet och dess genotyp för var och en av dem listas.

Du kan använda den här filen för att kontrollera din genotyp för någon markör som finns på chippet och för att införa den i andra plattformar som accepterar raw datas.

Den tredje kolumnen är den exakta positionen på kromosomen där denna specifika markör eller rsID befinner sig, och den sista kolumnen är din genotyp för varje markör som består av två alleler (vi har två kopior av varje kromosom).

Raw Data som du laddar ner med tellmeGen kan också analyseras av andra företag. Mer information här.