tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Har jag en faderlig haplogrupp?

Ja, även om det beror på om du är född som man eller kvinna kommer detta att återspeglas i ditt DNA eller inte.

Om du är man innehåller ditt genetiska material Y-kromosomen (som kommer från din far), vilket är kromosomen som bär spåret av din faderliga släktlinje. Därför kommer din test att visa vilken faderlig haplogrupp du tillhör.

Om du är född som kvinna kommer du inte att ha Y-kromosomen i din genetiska information, så din faderliga linje kommer inte att återspeglas i ditt DNA. Men du kan fortfarande lära dig det genom en DNA-studie av en manlig familjemedlem (far, bror, farfar,…). Däremot bär barn faderns faderliga haplogrupp, så du kan inte upptäcka din egen genom dem.

Observera dock att när en manlig familjemedlem gör det genetiska testet, även om ni delar samma faderliga haplogrupp, kommer det fortfarande inte att visas i dina resultat. Detta beror på att den informationen kommer från hans analys, och vi kan inte dela den i resultaten för tredje part.