tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Jag har laddat upp mina genetiska rådata till tellmeGen gratis, varför kommer jag att sluta se några av mina resultat med uppdateringen i maj 2024?

På tellmeGen har vi utvecklat en metodik som kombinerar genetik och datorkraft för att öka antalet analyserbara varianter i våra processer.

Tillämpningen av denna nya metodik, känd som imputation, möjliggör mer exakta resultat samt nya rapporter, till exempel en individs neandertalprocent. Denna tillämpning innebär en extra kostnad och ansträngning ur ett datormässigt perspektiv när man hanterar genetiska data. Det är därför vi hittills har erbjudit denna information enbart till tellmeGen-användare, vars DNA-chip vi känner till.

Emellertid, efter månader av arbete, har vi lyckats tillämpa denna nya teknik på chip från andra företag, vilka har markörer och egenskaper som skiljer sig från det chip som används av tellmeGen.

Optimeringen av behandlingsprocesser, kvalitetskontroll och anpassning av de olika externa chipen till denna nya metodik har inneburit en stor ansträngning med en extra kostnad för oss, men nu kan vi erbjuda dig information som annars inte skulle vara möjlig.

Av denna anledning, i tacksamhet för ditt förtroende och lojalitet och med målet att du inte ska missa en enda nyhet, vill vi att du ska ha tillgång till alla dessa fördelar. Därför kommer du fortfarande att få delar av våra resultat gratis som tidigare.

Dessutom, om du vill ha tillgång till komplett och obegränsad information, erbjuder vi dig en uppgradering till ett pris som passar alla budgetar.

För tillfället kommer du att ha tillgång till dina nuvarande resultat och du kan välja, inom ditt privata område, om du vill fortsätta att se dem med den tidigare metoden eller uppdatera dem till den nya.

Dock kommer från maj 2024 alla användare som ännu inte har ändrat sina resultat till denna nya metodik att automatiskt uppdateras.

Om du vill veta mer om detta nya sätt att analysera DNA-chip, samt ladda upp din rådata till vår plattform, klicka på länken.