tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kommer mina data från andra företag, finns det en risk att mina resultat blir mindre exakta?

Nej, vårt första steg är att avgöra om data från tredjepartsföretag är kompatibla med vår analys. När det genetiska provet har passerat detta filter är beräkningsprecisionen densamma som den vi tillhandahåller våra kunder.