tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Om jag har fått en benmärgstransplantation, kan detta påverka resultaten av mitt test?

Om du nyligen har fått en benmärgstransplantation är det inte rekommenderat att göra tellmeGens DNA-test. Man måste ta hänsyn till att salivprovet innehåller DNA från olika typer av celler: epitelceller från kinder och mun samt vita blodkroppar i saliven. När du får en benmärgstransplantation kommer dina blodceller att innehålla donatorns DNA, medan dina epitelceller innehåller ditt eget DNA. Kombinationen av två eller flera DNA-källor brukar leda till fel i analysen. Även om analysen skulle lyckas, skulle det inte vara klart om de erhållna resultaten är från ditt DNA eller från donatorns genetiska material.