tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför göra ett farmakogenetiskt test?

TellmeGens test för läkemedelskompatibilitet ger information om hur en person metaboliserar och tolererar vissa läkemedel, samt om den respons som kommer att ges och om det kommer att vara mer eller mindre effektivt. Denna information gör det möjligt för hälsovårdsprofessionalen att välja det mest lämpliga läkemedlet, inklusive dess dosering, för att det ska vara så effektivt som möjligt, samtidigt som risken för biverkningar minimeras eller i bästa fall undviks.

De huvudsakliga funktionerna är att fastställa den mest optimala medicinen, den korrekta dosen och att förebygga möjliga biverkningar.

Farmakogenetiska tester klassificeras inom precisionsmedicin och personlig medicin. Människor reagerar olika på behandlingar, och farmakogenetiska tester bidrar till att skapa individualiserade protokoll.

Vissa länder införlivar specifika farmakogenetiska tester i sina hälsovårdbehandlingar.