tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka var neandertalarna?

Neandertalarna (Homo neanderthalensis) är en art inom släktet Homo som levde i Europa, Mellanöstern och Centralasien under paleolitisk tid, det vill säga för ungefär 230 000 år sedan.

Flera studier bekräftar att denna art samexisterade med Homo sapiens under många år, vilket ledde till korsningar mellan dem.

Karakteristika hos neandertalarna:

  • kropp anpassad till glacial kyla
  • kortväxta (1,65 meter i höjd) och robusta (70 kg i vikt)
  • stor fysisk styrka
  • varierad kost

Den senaste kända neandertalmannen daters till ungefär 28 000 år sedan, i södra delen av den iberiska halvön. Även om orsakerna till deras utrotning är okända, tyder allt på en expansion av Homo sapiens och/eller en klimatförändring.