tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur kan jag komma åt innehållet i Raw Data-dokumentet?

Arkivet innehåller mycket information, det är av denna anledning som det laddas ner i zip-format.

Packa upp zip-filen för att komma åt dokumentet i txt– eller csv-format.