tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är moderns haplogrupp?

Haplogrupper är stora grupper av haplotyper, samlingar av alleler på specifika platser i en individs genom. De gör det möjligt att definiera genetiska populationer och innehåller information om personens förflutna, eftersom när förändringar sker i dessa regioner är det mycket ovanligt att de återgår, och de efterföljande förändringarna ackumuleras.

Den matrilineära haplogruppen kallas också för mitokondriellt DNA-haplogrupp. Hos människan ärver man mitokondrier från modern, så allt mitokondriellt DNA hos en person kommer från hennes matrilineära linje. Detta gör det möjligt att känna till härstamningen på mödernet, den väg denna del av familjen har följt utan att förväxla den med den patrilineära sidan.

Allt mitokondriellt DNA hos människan skulle härstamma från den så kallade ”mitokondriella Eva”, en gemensam kvinnlig förfader till alla levande människor, som skulle ha funnits för cirka 200.000 år sedan. Den äldsta nuvarande haplogruppen skulle vara L0, som uppstod för 150.000 år sedan.