tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Konsultationer och rapporter, på vilket språk är de? Hur tar jag emot dem och hur lång tid tar det?

Nutrigenetiska och farmakogenetiska rapporter kommer att skickas via en PDF-bilaga i ett e-postmeddelande, på det språk som användaren väljer bland de språk som finns tillgängliga på vår webbplats.

Konsultationerna, däremot, svaras direkt på e-post, utan att en PDF-fil skickas, på det språk som väljs bland samma alternativ som för rapporterna.

Svaren kommer uteslutande att göras till de e-postadresser som är kopplade till tellmeGen-konton, på grund av dataskyddslagstiftningen. Det bör understrykas att detta är det enda sättet att kommunicera för dessa produkter. Inga videokonferenser eller möten med ansvariga för de relevanta avdelningarna kommer att hållas.

Tiden det tar att få rapporten varierar beroende på produkten. Konsultationer kan ta flera dagar beroende på deras komplexitet och den begärda punkten.

De nutrigenetiska och farmakogenetiska rapporterna innebär mer arbete och kan därför ta upp till två eller tre veckor. I vilket fall som helst kommer vi att kontakta dig när de är klara.