tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är den miljömässiga faktorn?

Den miljömässiga faktorn består av en persons livsstil, från dess vanor, kost, droganvändning, föroreningar på bostadsorten, stress, osv.

Dessa faktorer har en stark inverkan på utvecklingen av komplexa sjukdomar och är i de flesta fall till och med mer relevanta än den genetiska faktorn.