tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vetenskapen bakom DNA Connect

När vi har mottagit salivproverna i vårt laboratorium följer dessa en rad processer som vi kortfattat förklarar nedan.

  • Steg 1. Identiska DNA-segment mellan alla möjliga par av personer i vår databas identifieras. Dessa segment är kända som IBD-segment (Identity by descent på engelska).
  • Steg 2. Längden på varje IBD-segment uppskattas i centimorgan (cM). Därefter filtreras de genom att endast behålla de som anses tillräckligt informativa för att designeras som fragment med samma ursprung och därmed giltiga för uppskattning av släktskap.
  • Steg 3. Antalet delade cM mellan varje par av användare utvärderas och genom algoritmer fastställs den möjliga släktskapsrelationen. Ju högre antal delade cM, desto närmare kommer släktskapsrelationen att vara.

I det fall att provet kommer från ett externt företag i form av genetiska rådata, kommer ett förberedande steg att genomföras för att avgöra om det är kompatibelt med vårt system genom en kvalitetskontrollprocess. Om provet klarar denna kvalitetskontroll kommer det att analyseras som ett vanligt prov i processen, och gå vidare till Steg 1.