tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur har databasen som används för att uppskatta varje användares ”ancestralitet” byggts upp?

Vår databas består av moderna befolkningar. För att en individ ska ingå i vår databas måste denne och dess familj vara infödda i den genetiska populationen i minst de senaste tre generationerna. Dessutom genomgår varje individ en kvalitetskontroll för att avgöra om den kan ingå i referenspopulationen som används.