tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär beräkningen av det faderlig haplogrupp?

Vår beräkning består av att extrahera den genetiska informationen från Y-kromosomen hos våra användare. Denna genetiska information genomgår sedan strikta kvalitetskontroller som gör det möjligt för oss att få mer precisa resultat. När denna filtrerade information har erhållits, beräknar vi ditt faderlig haplogrupp med hjälp av en algoritm. Denna beräkning består av att observera likheter mellan olika markörer på Y-kromosomen hos våra användare och olika databaser som samlar in de olika existerande faderlig haplogrupp.