tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad menar man med kromosomisk Adam?

Det är termen som används för att beteckna den äldsta kända gemensamma manliga förfadern. Det är från honom som det faderns härstamning börjar, vilket har genomgått olika förändringar som har lett till de haplogrupper som finns i dagens befolkning.

De huvudsakliga teorierna hävdar att denna gemensamma förfader, kallad ”Y-kromosom Adam”, skulle vara av afrikanskt ursprung och ha det ursprungliga Y-kromosomet, som skulle ge upphov till de olika varianterna (Y-kromosomer har mutationer som skiljer dem mellan individer, som med de andra kromosomerna i genomet).

Det anses att den Y-kromosomala Adam skulle vara mellan 275 000 och 340 000 år gammal. Den äldsta haplogruppen skulle vara den så kallade haplogrupp A00, som direkt avvek från Adam för 235 000 år sedan.