tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför har mitt prov misslyckats och vad gör jag i det fallet?

DNA-analyserna som utförs av tellmeGen har en låg felprocent, men ibland händer det. Det finns flera anledningar till varför denna analys kan misslyckas. I dessa fall kommer laboratoriet, som har olika kontrollpunkter, att göra flera försök för att få resultat. Det finns dock prover som inte har tillräcklig mängd DNA för att få bra resultat.

I dessa fall kommer användaren att meddelas om provets misslyckande och erbjudas en omgörning av analysen utan extra kostnad. Vi kommer att ta kontakt med användaren för att ordna allt.