tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Mina resultat stämmer inte överens med resultat från andra företag. Vad beror det på?

Det är viktigt att förstå att alla resultat som härstammar från genetisk analys baseras på statistiska algoritmer med olika kvalitetskontroller och olika parametrar. Varje företag har sitt eget DNA-chip med olika markörer, använder olika databaser, har sina egna algoritmer och sina egna kvalitetsparametrar. Det är därför som, även om resultaten mellan två företag tenderar att vara likartade, vissa skillnader kan observeras.