tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Var kan jag se resultaten av mitt neandertalska DNA?

Inom ditt privata konto, under avsnittet Resultat -> Ancestralitet -> Neandertal, kommer din andel av neandertalskt DNA som finns i ditt genetiska material att visas.