tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär tellmeGens analys av ursprung?

För att få dina ancestry resultat, på tellmeGen jämför vi information från ditt DNA eller genetiskt material med genetisk information från många referenspopulationer från flera länder.

Mer specifikt jämför vi specifika regioner av ditt genom med samma DNA-områden hos hundratusentals människor från populationer med olika etniciteter och regioner. På detta sätt kan vi, tack vare dina genetiska polymorfismer, bestämma din etniska bakgrund. Alla genetiska varianter som används i vår studie har undersökts och jämförts av olika laboratorier, som sedan har publicerat dem, vilket möjliggör nya granskningar.

Dessa referenspopulationer, som används i våra jämförelser, har fastställts både genom offentliga, validerade och säkra databaser, och genom användare av vår egen databas.

I resultaten indikerar vi vilka av de 53 etniska grupperna som vi har du tillhör. Data presenteras för dig som en procentandel, baserat på de genetiska variationer du uppvisar och vilken etnisk befolkning de tilldelas.

Alla beräkningar utförs av våra genetiker och bioinformatiker, följer kvalitetskontroller och algoritmer som vi har utformat och förbättrat under åren.

Tack vare dessa homologier mellan ditt DNA och de referensbefolkningar, samt vår metodik och protokoll, kan vi tolka den etniska ursprunget du kommer från.