tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Oberoende av mitt kön, kan jag ta reda på mitt moderns haplogrupp?

Ja, i fallet med moderns haplogrupp är detta inte specifikt för ett visst könkromosom, så alla människor har denna information i vårt genetiska material.